Caci tretman

CACI tehnikom  pojedinačno se obrađuje svaki od oko 30 mišića lica i vrata. Oni se “reprogramiraju” da ponovo poprime optimalan tonus, primjenom mikrostruja, tj. električnih struja niskog intenziteta. Ove struje su ispod praga osjeta živčano-mišićnih struktura, tako da se tokom tretmana osjeća jedino nježan dodir elektroda na koži.Mikrostruje djeluju u skladu sa biostrujama koje stvara svaka stanica našeg tijela a presudne su za procese koji se gube starenjem.Za razliku od klasičnog miolifta i “bildanja” mišića, ovdje se povećava energetska rezerva i sinteza proteina u mišićima, tako da izostaje negativan povratni, “jo-jo” efekt.Cilj tretmana je poboljšanje tonusa lica, reoblikovanje njegovog izgleda, smanjenje bora, veća čvrstoća i elastičnost kože, kao i njena sposobnost da zadrži vodu i iskoristi aktivne sastojke iz preparata za njegu.Protokol rada podrazujmeva seriju od 10-15 tretmana, dva do tri puta nedeljno.Rezultat u pomlađivanju je dugotrajan i kumulativan a maksimalan u kombinaciji sa radiofrekvencijom tako što djelujemo na sve strukture kože te vezivna i mišićna vlakna.

razno (68) razno (69) razno (67) razno (66) razno (65) razno (64) razno (63)